Actievoorwaarden

Actievoorwaarden De avonturen van Rutger, Thomas & Paco – Het pretpark – Pre-order en maak kans op toegangskaartjes voor de boeklancering, waar Rutger en Thomas bij aanwezig zijn

1.Deze winactie wordt uitgeschreven door Uitgeverij BILLY BONES gevestigd aan Vliegtuigstraat 6-C te Amsterdam in samenwerking met Rutger, Thomas & Paco B.V. gevestigd aan Stadionlaan 169 te Rosmalen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Organisator’). Op deze winactie (hierna te noemen: ‘Actie’) zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan deze Actie is mogelijk gedurende de periode van 13-06-2023 tot 31-08-2023.

3. Je kunt deelnemen aan deze Actie wanneer je een pre-order plaats voor De avonturen Rutger, Thomas & Paco – Het Pretpark , EAN: 9789030509516.

4. De te winnen prijzen zijn: 1 toegangskaartje voor 2 personen voor de boeklancering van De avonturen Rutger, Thomas & Paco – Het pretpark (hierna: ‘de Prijs’). Er worden totaal 60 prijzen tijdens de Actie weggegeven.

5. Er wordt een winnaar aangewezen door de Organisator. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

6. De winnaar worden begin september 2023 door de Organisator per e-mail op de hoogte gesteld via het bij de Organisator bekende e-mailadres.

7. Om deel te mogen nemen aan deze Actie, moet je woonachtig zijn in Nederland of België.

8. Voorwaarden voor het deelnemen aan deze Actie is in het in pre-orde plaatsen van De avonturen van Rutger, Thomas & Paco – Het pretpark. Je kunt meerdere keren meedoen aan deze Actie. Je doet per order (ongeacht het aantal boeken per bestelling) mee aan de winactie.

9. Ben je onder de 18? Vraag toestemming voor deelname aan deze Actie aan je ouders of verzorgers.

10. De contactgegevens die jij aan de Organisator meedeelt, worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen in geval jij een Prijs hebt gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

11. Het recht van de winnaar om de Prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk de Prijs in te wisselen voor vervangende prijzen of geld.

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

13. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door de Organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisator in het leven roepen.

14. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. In geval het hiervoor bepaalde door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, dan zal de Organisator alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal zal nooit meer bedragen dan € 100.

15. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de Actie stop te zetten of de Actie te wijzigen.

16. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in,

16. De Organisator handelt bij de uitvoering van haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

17. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing